The 4K Tessera SX40 LED

Giá: Liên hệ

Bộ xử lý 4K Tessera SX40 LED kết hợp bộ tính năng hàng đầu trong ngành và giao diện phần mềm dễ sử dụng với bộ xử lý có dung lượng cao nhất từ trước đến nay.

Bộ xử lý 4K Tessera SX40 LED kết hợp bộ tính năng hàng đầu trong ngành và giao diện phần mềm dễ sử dụng với bộ xử lý có dung lượng cao nhất từ trước đến nay.

Tessera SX40 cung cấp hỗ trợ cho màn hình 4K đầy đủ ở 60Hz với 12 bit cho mỗi đầu ra màu. Nó hỗ trợ tỷ lệ tăng / giảm độ trễ bằng 0 khớp nguồn với màn hình cũng như tất cả các tính năng xử lý hàng đầu trong ngành của Tessera. Chúng bao gồm HDR và Hiệu chỉnh động cũng như Độ sâu bit mở rộng, HFR + (Tốc độ khung hình cao), Ánh xạ khung hình, v.v. Ngoài ra, Stacking có thể được sử dụng để điều khiển nhiều bộ vi xử lý SX40 làm một.

Nó tương thích với tất cả hàng tồn kho vật cố định Tessera hiện có.

Được sử dụng kết hợp với bộ phận Phân phối Tessera XD, SX40 cung cấp một hệ thống mạnh mẽ và hiệu quả về chi phí để hỗ trợ các dự án LED lớn nhất và táo bạo nhất.