The Tessera S4 LED

Giá: Liên hệ

Bộ xử lý Tessera S4 LED là bộ xử lý của dòng Tessera - hoàn hảo cho các bức tường video lớn, có độ phân giải cao. Nó có hỗ trợ full HD, với canvas tiêu chuẩn 1920 × 1080 @ 60Hz và nhiều loại canvas không tiêu chuẩn có sẵn.

Bộ xử lý Tessera S4 LED là bộ xử lý của dòng Tessera - hoàn hảo cho các bức tường video lớn, có độ phân giải cao. Nó có hỗ trợ full HD, với canvas tiêu chuẩn 1920 × 1080 @ 60Hz và nhiều loại canvas không tiêu chuẩn có sẵn.

Nó duy trì chất lượng và kiểm soát hàng đầu của Tessera với một bộ tính năng sáng tạo nhỏ hơn để đảm bảo giá trị cạnh tranh.

Tessera S4 có đầu ra lên đến 2,1 triệu pixel danh nghĩa và các điều khiển màu tinh vi bao gồm; điều chỉnh mỗi đầu vào, độ sáng và gamma toàn cầu và Điều chỉnh màu trên màn hình (OSCA).

Bạn cũng có thể xoay đồ đạc đến 0˚ / 90˚ / 180˚ / 270˚ và đặt chúng ở bất kỳ đâu trên canvas full HD (bất kể thứ tự đi dây của chúng), loại bỏ nhu cầu ánh xạ pixel bên ngoài.