SC-00DA - LG One:Quick Share - Thiết bị kết nối không dây

Giá: Liên hệ

Các tính năng chính

  • Hệ điều hành nhúng: Linux
  • WiFi: IEEE 802.11 a / b / g / n / ac
  • Kết nối: USB 2.0 Loại A (1)
  • Làm việc cùng với LG One: Ứng dụng Chia sẻ Nhanh và Các mẫu bảng hiệu kỹ thuật số LG tương thích

 

Bắt đầu làm việc với kết nối đơn giản và dễ dàng


LG One: Quick Share là giải pháp chia sẻ màn hình không dây có sẵn thông qua LG Digital Signage *, thiết bị truyền USB cho PC (SC-00DA) và ứng dụng của nó. Với One: Quick Share, bạn có thể chỉ cần chia sẻ màn hình PC cá nhân với LG Signage với thiết lập ban đầu dễ dàng để sử dụng, cũng như tính sẵn sàng để quản lý các chức năng cơ bản của LG Signage *.

* Tất cả các hình ảnh trong trang web này chỉ mang tính chất minh họa và có thể khác với sản phẩm thực tế.
* LG One: Quick Share tương thích với một số kiểu bảng hiệu kỹ thuật số của LG.
* Âm lượng, Chế độ hình ảnh, Tự động sáng, Hẹn giờ trình bày, Chương trình làm việc / Ghi chú có thể được đặt trên LG One: Quick Share PC App.

DỄ BẮT ĐẦU

Ghép nối dễ dàng
Kết nối thiết bị dongle loại USB với LG Signage để tự động ghép nối và ngắt kết nối chúng. Chỉ cần làm như vậy, hai điều này đã sẵn sàng để được kết nối với nhau.

* Một bảng chỉ dẫn có thể được kết nối với tổng cộng 4 thiết bị dongle loại USB.

 

 

 

DỄ BẮT ĐẦU

Cắm và chạy
Chỉ cần chia sẻ màn hình PC cá nhân của bạn với Bảng hiệu LG bằng cách kết nối thiết bị USB dongle trên PC sau khi ghép nối với Bảng hiệu.

* Ở lần đầu tiên, PC cá nhân cần cài đặt phần mềm giám sát One: Quick Share bằng cách kết nối thiết bị dongle.

 

 

 

 

ĐƠN GIẢN ĐỂ SỬ DỤNG

Chia sẻ màn hình không dây với các lần nhấp
Thông qua việc nhấn nút USB dongle theo nhiều cách khác nhau, bạn có thể chỉ cần chia sẻ màn hình PC, đổi sang màn hình khác và có thể hiển thị cùng lúc 4 màn hình PC trên Signage.

 

 

 

 

ĐƠN GIẢN ĐỂ SỬ DỤNG

Wi-Fi được nhúng
Với chức năng SoftAP trong Bảng hiệu LG, thiết bị USB dongle và Bảng hiệu có thể dễ dàng kết nối và sử dụng mà không cần thêm bộ thu phát.

* LG Signage cần thiết lập Soft AP được bật tại Menu Mạng trong Ứng dụng Cài đặt.

 

 

 

 

CÁC TÍNH NĂNG GIÁ TRỊ ĐƯỢC THÊM

Cài đặt không có điều khiển từ xa


Nếu không có điều khiển từ xa, bạn có thể điều chỉnh các giá trị cài đặt mặc định của biển báo (âm lượng, chế độ hình ảnh, tự động sáng, v.v.) trên ứng dụng One: Quick Share PC, cũng như chỉnh sửa thêm chương trình làm việc / ghi chú, cài đặt bản trình bày được hiển thị trong Chế độ Gặp gỡ Office.

* Cài đặt không có chức năng điều khiển từ xa được bật khi USB Dongle được ghép nối với Bảng hiệu LG và kết nối với PC.
** Người dùng có thể bật Chế độ Họp Office tại menu Cài đặt EZ của Biển báo.

CÁC TÍNH NĂNG GIÁ TRỊ ĐƯỢC THÊM

Trình quản lý màn hình


Người tổ chức cuộc họp có đặc quyền quản trị viên có thể quản lý các màn hình được chia sẻ trên Bảng chỉ dẫn. Bạn có thể thay đổi thứ tự của các màn hình chia nhỏ, dừng chia sẻ màn hình hoặc thậm chí chọn màn hình trong số các màn hình được kết nối khác.